Ahol már találkozhatott velünk:

Adószám felfüggesztés

 

Vigyázzon milyen székhelyszolgáltatást vesz igénybe! Akár egyetlen hiba miatt felfüggeszthetik majd törölhetik adószámát.

 

Adószám felfüggesztés, adószám felfüggesztése

Az adószám felfüggesztése az az eset, amikor az állami adóhatóság a gazdasági táraság adószámának alkalmazását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján felfüggeszti. Adószám felfüggesztés esetén a felfüggesztés tartama alatti időszakra az adózó gazdasági társaság visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet, illetve ezen időszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti.

 

Az adószám felfüggesztés esetei:


A.) BEJELENTETT SZÉKHELYEN A GAZDASÁGI TÁRSASÁG NEM ELÉRHETŐ

a) ha az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető, úgy a NAV élhet az adószám felfüggesztés jogintézményével,


B.) BEJELENTETT SZÉKHELYEN NEM TALÁLHATÓ

b) ha az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján a hatóság hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található, akkor adószám felfüggesztés a következmény,


C.) BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA

c) ha az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül, az állami adóhatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget, úgy az adóhatóság az adószám felfüggesztés jogintézményével él.

Adószám felfüggesztés esetén - ha azzal a gazdasági társaság rendelkezik - akkor a közösségi (EU) adószám is felfüggesztésre kerül.
Adószám jogerős felfüggesztése esetén a cégbíróságot az adóhatóság értesíti, aki az adószám felfüggesztésének tényét, kezdő időpontját a cégnyilvántartásban feltünteti.

 FIGYELEM!

Az adószám felfüggesztés időtartama 2013-tól bevallás elmulasztása és adó fizetés elmulasztása esetén maximum 180 nap.Ez azt jelenti, hogy az adózónak max. 180 napja van arra, hogy bevallásait pótolja, illetve adófizetését rendezze, vagy arról megállapodjon az Adóhatósággal. Ha ez nem történik meg, akkor törlik az adószámát.

Az adószám alkalmazásának felfüggesztése kérelemre, vagy hivatalból - ez utóbbi eset akkor áll fenn, hogyha azt az adóhatóság hivatalból maga is észleli a megszüntethetőségi okot - megszüntethető. (Ez utóbbi azonban a gyakorlatban ritkán fordul elő.) Amennyiben az adózó gazdasági társaság adóköteles tevékenységét folytatni kívánja, úgy az adószám megállapítását is kérheti. Ez utóbbi feltétele, hogy a gazdasági társaság a törvényes működését igazolható módon helyreállítsa:

- Elérhetőségi székhelyét a cégnyilvántartásban feltünteti;

- Valós székhely címet tart nyilván és tesz közzé a gazdasági társaság;

- Bevallási és közzétételi kötelezettségét teljesíti a gazdasági társaság és ezt az illetékes Cégbíróság felé bejelenti.

A székhely és a gazdasági társaság elérhetőségi adatainak rendezése és megfelelő nyilvántartása a gazdasági társaság társasági szerződésének, alapító okiratának módosítását teszi szükségessé. A megváltozott adatok átvezetését a cégnyilvántartásban az illetékes cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárással kezdeményezni kell. A cégbíróság előtti valamennyi eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért ehhez megfelelő jogász szakember közreműködése szükséges.

Figyelemmel arra, hogy az adószám felfüggesztés nemcsak az adóhatóság, hanem a cégbírósági eljárást is érintő összetett eljárás, ezért az ügy rendezése megfelelő szakértő eljárását teszi indokolttá.
Céghmester Consult Zrt. szakemberei, szerződött partnereinek szakmai tapasztalata alapján készséggel tudunk Cégének segíteni adószám felfüggesztés, illetve az ebből eredő hátrányok kiküszöbölésének jogszabály adta lehetőségeken belüli gyors ügyintézésben:

- Adóhatóság előtti eljárásban;

- Adószám igénylése iránti eljárásban;

- Cégbíróság előtti eljárásban.

 Segítünk!
Információ, időpont egyeztetés:
06-20-949-2069
06-20-940-4475
06-20-442-8466
06-1-410-7997
(Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 20.000 Ft+ÁFA)

 

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.ceghmester.hu

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.szekhely.org

 

 

Menüpontunkban a leggyakrabban keresett kifejezések a következők: adószám, adószám felfüggesztés, adószám felfüggesztése, adószám felfüggesztés esetei

 

Ugrás az oldal tetejére