Ahol már találkozhatott velünk:

Adószám törlés

 

Vigyázzon milyen székhelyszolgáltatást vesz igénybe!

Akár egyetlen hiba miatt felfüggeszthetik majd törölhetik adószámát.

 
Adószám törlése


Az adószám törlése az az eset, amikor az állami adóhatóság a gazdasági táraság adószámát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján törli.

Az adószám törlésének esetei:


A) BEJELENTETT SZÉKHELY NEM VALÓS CÍMEN VAN

a) az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,


B) NINCS ADÓHATÓSÁG FELÉ BEJELENTETT SZERVEZETI KÉPVISELŐ

b) az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt az állami adóhatósághoz nem jelentette be,


C) BEJELENTETT KÉPVISELŐ NEM VALÓS SZEMÉLY

c) az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy.

 

Az adószám törlése esetén - ha azzal a gazdasági társaság rendelkezik - akkor a közösségi (EU) adószám is törlésre kerül.

Adószám jogerős törlése esetén a cégbíróságot az adóhatóság értesíti, aki az adószám törlésének tényét, kezdő időpontját a cégnyilvántartásban feltünteti. Az adószám törléséről szóló jogerős határozatok az adóhatóság internetes honlapján közzétételre kerülnek, itt bárki számára elérhetőek, megismerhetőek és hozzáférhetőek.

Adószám törlése esetén adószám megállapítása kérhető, abban az esetben, hogyha az adószám törlésére az alábbi két ok bármelyike miatt került sor:

- Bejelentett székhely nem valós címen volt;

- Bejelentett képviselő nem valós személy.

Amennyiben az adószám törléséra amiatt került sor, mert nem volt a gazdasági társaságnak az adóhatóság felé megfelelő, bejelentett szervezeti képviselője, úgy adószám megállapítására nem kerülhet sor.

Adószám megállapítására a kérelem benyújtásának napjával kerül sor akkor is, hogyha az adózó gazdasági társaság a tevékenységét a kérelem benyújtása előtt megkezdte, vagy folytatta.

Az adózó gazdasági társaság adószámának visszaállításához szükséges, hogy a törlés oka megszüntetésre és ez megfelelő formában az adóhatóság felé igazolásra kerüljön. Ez utóbbi feltétele, hogy a gazdasági társaság a törvényes működését igazolható módon helyreállítsa:

- Valós székhely címet és elérhetőséget jelent be az illetékes Cégbíróságon;

- Valós képviselőt (ügyvezető, üzletvezető, cégvezető, stb.) jelent be az illetékes Cégbíróságon;

A székhely adatok, megfelelő törvényes cégképviselő rendezése a gazdasági társaság társasági szerződésének, alapító okiratának módosítását teszi szükségessé. A megváltozott adatok átvezetését a cégnyilvántartásban az illetékes cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárással kezdeményezni kell. A cégbíróság előtti valamennyi eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért ehhez megfelelő jogász szakember közreműködése szükséges.

Figyelemmel arra, hogy az gazdasági társaság adószámának törlése nemcsak az adóhatóság, hanem a cégbírósági eljárást is érintő összetett eljárás, ezért az ügy rendezése megfelelő szakértő eljárását teszi indokolttá. Céghmester Consult Zrt. szakemberei, szerződött partnereinek szakmai tapasztalata alapján készséggel tudunk gazdasági társaságának segíteni az ügy szakszerű, és a jogszabály adta lehetőségeken belüli gyors ügyintézésben:

- Adóhatóság előtti eljárásban;

- Adószám igénylése előtti eljárásban;

- Cégbíróság előtti eljárásban.

 Segítünk!
Információ, időpont egyeztetés:
06-20-949-2069
06-20-940-4475
06-20-442-8466
06-1-410-7997
(Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 20.000 Ft+ÁFA)

 

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.ceghmester.hu

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

 

www.szekhely.org

 

 

Ugrás az oldal tetejére