Ahol már találkozhatott velünk:

Ismeretlen székhelyű cég elleni eljárás

 

Ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére, illetve törlésére irányuló eljárás

Amennyiben valamely gazdasági társaság székhelye az adóhatóság, avagy az illetékes cégbíróság előtt nem ismert, vagy a bejelentett székhely - elérhetőségi - cím valótlan, úgy a cég ellen mind az adóhatóság, mind pedig az illetékes cégbíróság eljárást kezdeményezhet a törvényes működés rendezése és helyreállítása érdekében. Az eljárás neve ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, vagy ismeretlen székhelyű cég törlésére irányuló eljárás.

 

Valamely gazdasági társaság akkor ismeretlen székhelyű, hogyha

a.) bejelentett székhely nem valós címen van;

b.) bejelentett székhelyen nem elérhető, illetve nem található (küldeményeit nem veszi át, onnan ?ismeretlen helyre költözött" jelzéssel mennek vissza a hatósághoz, feladókhoz a küldemények)

Mindegyik esetben az adóhatóság, illetve a cégbíróság eljárhat a gazdasági társaság törvényes működésének helyreállítása érdekében.

 

A.) Adóhatóság eljárási lehetőségei ismeretlen székhelyű cég ellen

Amennyiben az adózó gazdasági társaság a bejelentett székhelyen nem elérhető, illetve nem található, úgy az adóhatóság a gazdasági társaság adószámának alkalmazását felfüggeszti. Amennyiben az adózó gazdasági társaság székhelye nem valós cím, akkor az adóhatóság az adószámot törli.

 

B.) Cégbíróság eljárásának lehetősége ismeretlen székhelyű céggel szemben

Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető (a továbbiakban: ismeretlen székhelyű cég), a cégbíróság a cég cégjegyzékbe bejegyzett tagjait közvetlenül megkeresi vagy szükség esetén a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja, hogy a cég törvényes működéséhez szükséges intézkedéseket hatvan napon belül tegyék meg. A törvényes működés helyreállítása érdekében a tagok (részvényesek) a cég legfőbb szervének összehívására is jogosultak. (Cégbíróság közvetlenül az 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkező tagot közvetlenül, illetve kézbesítési megbízottja útján is felhívhatja a törvényes működés helyreállítására.)

Ha a törvényes működés helyreállítása nem történik meg, a cégbíróság határozatot hoz a cég megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról. Az erről szóló végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, és ezzel egyidejűleg a cégbíróság értesíti ennek megtörténtéről az adóhatóságot.

Amennyiben a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik, akkor a cégbíróság a megszüntetési eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás lefolytatását. Ha azonban a megszüntetési eljárás során nem merül fel adat a cég vagyonára vonatkozóan, akkor a cégbíróság a cég törléséről végzéssel határoz.

Gazdasági társaság a jogellenes állapot megszüntetését követően folytathatja működését és adóköteles tevékenységét, azonban ezen eljárások mindegyike összetettségéből adódóan, valamint a mielőbbi ügy - rendezés szakember közreműködését igényli, amiben készséggel állunk szíves rendelkezésére.

Mind az adószám felfüggesztéséről, mind pedig az adószám törléséről, illetve a cégtörvényességi eljárásról külön pont alatt részletes tájékoztatást adunk.

 

Segítünk!
Információ, időpont egyeztetés:
06-20-949-2069
06-20-940-4475
(Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 20.000 Ft+ÁFA)

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

www.ceghmester.hu

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

www.szekhely.org

 

 

A menüpont leggyakrabban keresett kifejezései: ismeretlen székhelyű cég, ismeretlen székhelyű cég megszüntetése, ismeretlen székhelyű cég törlése, ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, valamint ismeretlen székhelyű cég törlésére irányuló eljárás.

 

Ugrás az oldal tetejére