Ahol már találkozhatott velünk:

Könyvelés problémái

 

Könyvelés, "nyugodt álom" könyvelés 

 

 MIÉRT ALHATNAK NYUGODTABBAN A 15 éves múltú CÉGHMESTER ÜGYFELEI?

 

A Céghmester könyvelőirodájának kettős küldetése miatt:

1. A legális adó és járulék megtakarítási lehetőségek maximális kihasználása!

2. A cégnek, illetve tagjainak, vezetőinek, azok családjainak jogi megvédése! (A Céghmester más könyvelőirodákkal szemben a könyvelést és a cégproblémákat nem kizárólag számviteli, hanem jogi kérdésnek is tekinti, melynek megoldása során a társaság, de méginkább tagjainak, vezető tisztségviselőinek jogi felelőssége a fő kérdés, illetve ezen személyek és családjaik (nyugalmának, vagyonának stb.) megvédése az elsődleges cél!)

A Céghmester kb. 300 cégnek látja el számviteli-könyvelési teendőit, a bizalom alapja a fenti kettős küldetés sikeres gyakorlati megvalósítása!

 

Könyvelés problémái, könyvelés problémáinak elkerülése

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Amikor weboldalainkon, kiadványainkon és személyesen azt kérjük, hogy tájékozódjanak körültekintõen (pl. cégalapítás elõtt), akkor nem bonyolítani akarjuk az életüket, hanem éppen ellenkezõleg, késõbbi bonyodalmaktól, problémáktól szeretnénk (már elõre!) megóvni Önöket! Kérjük, hogy ezt szem elõtt tartva tanulmányozzák weboldalainkon található tanácsainkat!

A kezdő vállalkozások könyvelési problémáinak jelentős része abból ered, hogy a legtöbb kezdő vállalkozó abban a tévhitben él, hogy a könyveléssel, az adó és járulék fizetéssel csak a cégbejegyzést követően vagy még később kell foglalkoznia. Ön ne kövesse el ezt a hibát!

Jó, ha tudja, hogy az újonnan alakult vállalkozások 80 %-a az alakulást követő egy éven belül tönkremegy, ellehetetlenül. Ennek az egyik oka, hogy a vállalkozás kezdő szakaszában a normál adó és járulékterhelés olyan mértékű, amelyet a kezdő vállalkozás nem tud kitermelni, ezért a túlélés érdekében a kezdő vállalkozásnak minden legális adó és járulék csökkentési lehetőséget ki kell használnia. A Céghmester könyvelőirodája olyan könyvelőiroda, amely ezen szempontok előtérbe helyezése mellett végzi tevékenységét, kiemelt figyelmet fordítva az adott vállalkozás adó és járulék csökkentési lehetőségeire.

 

 Tisztelt Érdeklődőnk!


A
céghmester "nyugodt álom" könyvelőirodája úgynevezett “túlkontrollált” struktúrában működik, mely biztosítja a hibátlan könyvelést, a megfelelő adattartalommal és határidőre elkészült bevallások benyújtását, a fizetendő adók kontrollálását, legális optimalizálását. A túlkontrollálás koncepcióját különösen azok az érdeklődők és ügyfelek díjazhatják, akik a könyvelőiroda hibájából már kerültek olyan helyzetbe, hogy utólag több-százezer vagy, akár több-millió forint adóhiánnyal, bírsággal, stb. szembesültek.

Amennyiben szimpatikus Önnek a túlkontrollálás szakmai koncepciója, azaz nem szeretne pórul járni a “laza” könyvelők miatt, bízza ránk könyvelését!


Elmaradt, elhanyagolt, elrontott könyvelés visszamenőleges rendbetételét is vállaljuk!


Íme a “túlkontrollált” könyvelés szakmai koncepciója:

 I. Alvó/minimális forgalmú cégek könyvelése (kb. évi 5 millió Ft-ig)

1 fő könyvelő és 1 fő bérszámfejtő végzi a tevékenységet, munkájukat 1 személy (főkönyvelő) kontrollálja és megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezünk. Alapdíja: első hónap 17.000 Ft+ÁFA, további hónapok 8.500 Ft+ÁFA/hó

II. Kis forgalmú cégek könyvelése (kb. évi 6-15 millió Ft-ig)

1 fő könyvelő és 1 fő bérszámfejtő végzi a tevékenységet, munkájukat 2 személy (főkönyvelő, könyvvizsgáló) kontrollálja és megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezünk. Alapdíja: 17.000.-Ft+ÁFA/hó

III. Közepes forgalmú cégek könyvelése (kb. 16-120 millió Ft-ig)

1 fő könyvelő és 1 fő bérszámfejtő végzi a tevékenységet, munkájukat 3 személy (főkönyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó) kontrollálja és megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezünk. Alapdíja: 33.000.-Ft+ÁFA/hó

IV. Nagyobb forgalmú/kiemelt cégek könyvelése (120 millió Ft feletti forgalom és/vagy sok bizonylat és/vagy bonyolult adózás esetén)

1 fő könyvelő és 1 fő bérszámfejtő végzi a tevékenységet, oly módon, hogy a könyvelő munkatárs maximum 3 kiemelt cég könyvelését végzi, munkájukat 4 személy (főkönyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, szakmai igazgató) kontrollálja és megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezünk.
Alapdíja: megegyezés szerint, de minimum: 60.000.-Ft+ÁFA

Fenti túlkontrollált koncepció a kontrollálást végző személyek nagy száma miatt nem lehet olcsó, viszont szinte teljesen hibátlan és biztonságos szakmai munkát eredményez. Mi a Céghmesternél persze azt is tudjuk, hogy a legnagyobb gondosság mellett is történhetnek hibák, ilyen esetekre felelősségbiztosítással rendelkezünk és abból kártalanítjuk az esetlegesen kárt szenvedett ügyfelünket. A túlkontrollálás koncepciója a Céghmesternél 2014-ben került bevezetésre, azóta egyetlenegy alkalommal sem kellett a felelősségbiztosítást igénybe venni.

 

Extra gondos munkavégzés+túlkontrollálás+felelősségbiztosítás=teljes biztonság!

 

Hívjon, ha baj van! Kertész Mária könyvelési üzletágvezető: 06-20-442-8466

 

A könyvelés további gyakorlati problémái

Az extra gondossággal eljáró könyvelő irodák és ügyfeleik az alábbi könyveléssel kapcsolatos problémák elkerülésére / megoldására kiemelt figyelmet fordítanak:


Jogszabály változások 2015-ben

Adózás rendje, új adók 2013-ban

Tagi kölcsönnel kapcsolatos problémák

A könyvelő iroda és az ügyfél közötti problémák

KOCKERD kérdőív kitöltés

Céges autók költségelszámolása

A könyvelő és a "kreatív könyvelés"

 


Jogszabály változások 2015-ben


ÁFA változások 2015

Havi ÁFA- bevallási kötelezettség az újonnan alakult társaságok részére: 2015-től az egyik legfontosabb adójogi-könyvelési változás, hogy az újonnan alakult cégek a cégalapítás évében és a cégalapítást követő évben havi gyakoriságú ÁFA-bevallásra kötelezettek. Saját érdekében tanácsoljuk, hogy kérdezzen rá (leendő) könyvelőjénél, hogy értesült-e erről a fontos változásról!

ÁFA- bevallás tételes összesítő jelentés értékhatára: 2015-től már az 1 millió Ft ÁFA- tartalmat elérő számláról is tételes összesítő jelentést kell az ÁFA- bevallásban adni a belföldön nyilvántartott adózóknak, tehát az ilyen számlákon is szerepeltetni kell a vevő adószámát.

5%-osra csökken 27%-ról 2015. január 1-től a nagy testű élő és vágott állatok értékesítése élve vagy darabolva, illetve fagyasztva.

Az adóalany az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától nem gyakorolhatja adólevonási jogát, ha az állami adóhatóság az adószámot felfüggesztés nélkül törli, illetve felfüggesztését annak törlésével szünteti meg.

TAO változások 2015

Jövedelem-nyereség minimum: 2015. január 1-től a veszteséges vállalkozások, amelyek az adófizetési kötelezettségüket jövedelem-nyereségminimum szerint fizetik, már nem vonhatják le az összes bevételükből az eladott áruk beszerzési értékét és az alvállalkozói számlák értékét.

Kapcsolt vállalkozás: 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősül minden olyan vállalkozás, ahol az ügyvezető személye ugyanaz.

2015. január 1-től az adózók rendelkező nyilatkozatot tehetnek a NAV nyomtatványán az adóelőleg egy részének a támogatásra való felajánlásra, illetve az adóbevallásban is rendelkezhetnek az adójuk egy részéről.

SZJA változások 2015

Első házasok kedvezménye: mint új családtámogatási módszer kerül be a személyi jövedelemadóba. A lényege, hogy jogosultsági hónaponként 31.250 Ft-tal csökkentheti az adóalapot az a személy, aki életében először köt házasságot. Ez a kedvezmény az első közös gyerek (magzat) megérkezéséig jár. A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell adni a munkáltatónak.

Cafeteria: csökkent a kedvezményes mértékkel (35,7%-os közteherrel) adható béren kívüli juttatások keretösszege, az eddigi 450.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra. Ez a keret a megszokott juttatásokra adható, mint pl. Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás. Szép kártyára még adható további 250.000 Ft támogatás a 35,7%-os közteher megfizetése mellett.

 

Adózás rendje, új adók 2013-ban

A.) Alanyi adómentesség: 2013-tól az alanyi adómentesség összeghatára 6M Ft éves árbevétel. (Eddig ez a határ 5M Ft volt)


B.) ÁFA bevallás 2013-ban: Bevezetésre kerül a belföldi ÁFA összesítő jelentés, melynek azon számlák adatait kell tartalmazni, melyek ÁFA tartalma legalább 2M Ft. Az ÁFA összesítő jelentést az ÁFA bevallásban kell megtenni.


C.) Pénzforgalmi ÁFA: 2013-tól a pénzforgalmi ÁFA hatálya alá tartozó adózók által kibocsátott számlákat csak a kifizetést/befizetést követően állíthatják be az ÁFA bevallásba. A pénzforgalmi ÁFA-s számla kibocsátásához nem elegendő a bejelentkezés, a számlán fel kell tüntetni, hogy: „pénzforgalmi elszámolás (az ÁFA törvény 196/B §-a alapján)". Ez a rendszer lehetővé teszi azt a régóta meglévő adózói igényt, hogy a még ki nem fizetett számlák adótartalmát a költségvetés részére ne úgy kelljen megfizetni, hogy azt az adózónak még nem fizették meg.


D.) Készpénzforgalom: 2013-tól egy üzleti partnerre vonatkozóan egy hónapban egy ügyletre maximum (bruttó) 1,5 M Ft mértékű lehet a készpénzforgalom (Art. 14.§, 38.§, 172.§).


E.) NAV előtti adózói képviselet: tovább szűkül a képviseleti lehetőség, bizonyos esetekben csak ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő láthatja el a képviseletet. (Art. 7.§)


F.) Tagi kölcsön: a 2013-ban képződött tagi kölcsön állomány 50%-a adóalapot képez, mely után 10%-os mértékű társasági adót kell fizetni.
Amennyiben a tagi kölcsönt folyósító tag a kölcsönt elengedi úgy ezt a tényt be kell jelenteni a NAV felé, valamint az elengedett tagi kölcsön után a társaságnak 10%-os mértékű társasági adót, a tagi kölcsönt elengedő tagnak pedig ajándékozási illetéket kell fizetni. A fizetendő illetéket a NAV szabja ki az elengedés bejelentését követően.


G.) Házipénztár: 2012. december 1-től törvényben nem korlátozzák a házipénztárban tartható összeget. A házipénztárban tartható összeg mértékét a pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni.Célszerű a könyvelővel megkonzultálni, hogy a vállalkozás tevékenységének és pénzforgalmának függvényében mi kerüljön a pénzkezelési szabályzatba.


H.) Hivatalos minimálbér 2013-ban: normál munkavállalók esetén 98.000 Ft, szakképzett munkavállalók esetén 114.000 Ft.


I.) Adószám felfüggesztés: az adószám felfüggesztés 2013-tól bevallás elmulasztása és adó fizetés elmulasztása esetén maximum 180 nap.Ez azt jelenti, hogy az adózónak max. 180 napja van arra, hogy bevallásait pótolja, illetve adófizetését rendezze, vagy arról megállapodjon az Adóhatósággal. Ha ez nem történik meg, akkor törlik az adószámát.


J.) KOCKERD „amnesztia": azok az adóalanyok, akiknek az Adóhatóság 2012-ben KOCKERD kérdőív mulasztás miatt törölte az adószámát, 2013. február 15-ig kérhetik az adószám törléséről szóló határozat visszavonását. Fenti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. További feltétel a KOCKERD kérdőív pótlólagos kitöltése illetve benyújtása is. (Art. 195.§ 3a bekezdése)


K.) KATA: 2013-tól bevezetésre kerül a kisadózók tételes adója, melyet 6M Ft alatti árbevétellel rendelkező vállalkozások választhatnak a bejelentést követő hónap első napjától, tehát gyakorlatilag bármikor be lehet jelentkezni. A KATA-t egyéni vállalkozók, betéti társaságok és közkereseti társaságok választhatják.


L.) KIVA: 2013-tól bevezetésre kerül a kisvállalati adó, melyet 500M Ft árbevétel alatti és 25 fős munkavállalói létszám alatti vállalkozások választhatnak.

Bejelentkezés már működő vállalkozásoknak:

A 2013. április 21 - től hatályos szabályok szerint lehetőség van arra, hogy az adózó évközben „térjen át” a kisvállalati adó hatálya alá, az adóalanyiság – ilyen esetben – a választásnak az állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.


Bejelentkezés újonnan alakult vállalkozásoknak:

Az adóévben újonnan alakuló adózó adóalanyisága a társasági szerződése közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének napján kezdődik, ha vállalkozási tevékenységét a cégnyilvántartásba történő bejegyzése előtt megkezdheti, az első jognyilatkozat megtételének napján, ha belföldi illetősége az üzletvezetés helyére tekintettel keletkezik, más esetben azon a napon, amelyen az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön, feltéve, hogy a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választását a társasági szerződése közokiratba foglalásának, ellenjegyzésének, az első jognyilatkozat megtételének, illetve az alapítását szabályozó jogszabály szerinti létrejövetelének napjától számított 30 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.Év közben nem lehet a kisvállalati adó hatálya alól kilépni, viszont a bejelentést követő naptári év január 15-ig egy másik nyomtatványon vissza lehet vonni, itt sincs helye igazolási kérelemnek.

 Segítünk!
Információ, időpont egyeztetés:
06-20-949-2069
06-20-940-4475
06-20-442-8466
06-1-410-7997
(Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 20.000 Ft+ÁFA)

 

Tagi kölcsönnel kapcsolatos problémák


A minimális jegyzett tőkével alapított cégek vagyona rövid idő alatt elfogy, a működési költségeket a könyvelők többnyire kérdés és figyelmeztetés nélkül „tagi kölcsönnel" pótolják.

A tagi kölcsön problematikája kettős, egyrészről az alapítók/tulajdonosok ADÓZOTT pénzt fordítanak ily módon a társaság működtetésére, amelyet elvileg adómentesen kaphatnak vissza. Óvatosan kell azonban kezelni ezt a dolgot, mert az Adóhivatal kiemelten vizsgálja, hogy miből sikerült a „minimálbérre" bejelentett tagoknak a gyakran milliós nagyságú kölcsönt befizetni? Másrészt könyvelés-technikailag rövid lejáratú kölcsön, azaz 1 éven belül vissza kell fizetni, de ha mégsem sikerül, akkor az ügyvezetésnek utasítania kell a könyvelést arra, hogy vezesse át a rövid lejáratú kötelezettségek közül a hosszú lejáratú kötelezettségek közé. Fentieknek természetesen írásos (taggyűlési határozati) nyoma kell, hogy legyen, ami sokszor elmarad.


További gond, hogy a cég könyveit tekintve a tagi kölcsön tartozás (csakúgy, mint egy adótartozás, még akkor is, ha ebben az esetben „magunknak" tartozunk), azaz, ha a társaság például egy folyószámla-hitel stb. felvételére készül, vagy akár a működésének saját akaratból történő megszüntetésére (végelszámolás), akkor annak a tagi kölcsön kifejezett akadályát fogja képezni. Ilyenkor kézenfekvő lenne, hogy a tag „lemond" a kölcsönről, de ekkor szembesülünk a felháborító ténnyel, hogy az adózott jövedelmünkből betett kölcsönünkről való lemondás sincs ingyen, hiszen adóköteles.

A tagok többnyire a kft „korlátolt" felelősségét kihasználva hoznak létre minimális törzstőkével (500ezer Ft) céget, de már a vállalkozás elindításának tudják, hogy a cég nemhogy a legalapvetőbb működést, de még az „indulást" sem fogja tudni biztosítani ebből az összegből. A hiányt valahogy pótolni kell, aminek nem az egyetlen és legjobb megoldása a tagi kölcsön.

Végelszámolás esetén szintén akadály a tagi kölcsön (mert az a céggel szemben követelésnek minősül), ennek megoldásában ügyvédeink és könyvvizsgálónk bevonásával segítünk azoknak, akik ránk bízzák cégük végelszámolásának ügyintézését.

 

 

 FIGYELEM!

A 2013-tól képződő tagi kölcsön állomány 50%-a adóalapot képez, mely után 10%-os mértékű társasági adót kell fizetni.
Amennyiben a tagi kölcsönt folyósító tag a kölcsönt elengedi úgy ezt a tényt be kell jelenteni a NAV felé, valamint az elengedett tagi kölcsön után a társaságnak 10%-os mértékű társasági adót, a tagi kölcsönt elengedő tagnak pedig ajándékozási illetéket kell fizetni. A fizetendő illetéket a NAV szabja ki az elengedés bejelentését követően.


 Segítünk!
Információ, időpont egyeztetés:
06-20-949-2069
06-20-940-4475
06-20-442-8466
06-1-410-7997
(Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 20.000 Ft+ÁFA)

 
A könyvelő iroda és az ügyfél közötti problémák


A vállalkozások életében a megalapítást tartják a legizgalmasabb lépésnek, ami egy teljesen új életforma kezdetét jelenti. Mindenki izgalommal várja a cégbejegyzést, hogy mehessen bankszámlát nyitni és kapjon adószámot, de az igazi feladat csak ezután kezdődik! A cégek működtetésével kapcsolatos hétköznapi problémák sora okoz bosszúságot az örömmámorban égő ügyvezető számára, aki nem is érti, hogy miért nem folynak a dolgok olyan mederben, ahogyan ő szeretné.

 

Plusz infó - Miért kell nagyon odafigyelni a könyvelésre 2012-től és 2013-tól még inkább


- 2012-től új időszámítás a NAV- nál:


o Adóregisztráció


o Korai és szigorú ellenőrzések


o Szigorúbb szankciók, magasabb bírságok


o KOCKERD kérdőív - „előre hozott adóbevallás"


- Szigorúbb felelősségi és eltiltási szabályok:


o Vagyoni felelősség (többségi tulajdonosok, vezető tisztségviselők)


o Eltiltási szabályok: felszámolt, törölt stb. cégek esetén a többségi tulajdonosok, vezető tisztségviselők 5 éves eltiltása.

 

2013-tól a szigorodás fokozódik:

o ÁFA bevallás 2013-ban - 2M Ft-os ÁFA tartalmú számlák tételes feltüntetése a bevallásokban


o A tagi kölcsönök megadóztatása, illetve illetékfizetés alá vonása


o A készpénzforgalom 1,5M Ft-ban történő maximalizálása

 

2013-tól végre néhány pozitívum is észlelhető a törvényalkotásban:


o Pénzforgalmi ÁFA bevezetése


o Házipénztár korlátok eltörlése


o KOCKERD szabályozás méltányossá tétele és 2012-ben KOCKERD miatt törölt adószámok visszaállítási lehetősége


o Új, kedvezőbb adózási lehetőségek bevezetése (KATA, KIVA)


Bízza ránk nyugodtan könyvelését! A Céghmesternél nem csak egy felelős személy, hanem szükség esetén komplett szakmai csapat foglalkozik az Ön könyvelésével és egyéb kapcsolódó számviteli problémáival!


Előzetes szakmai tájékoztatást kérhet:

Kertész Mária 06-20-442-8466, Bréda Virág: 06-20-924-0590

 
Az első és alapvető gond ott jelentkezik, hogy az ügyvezetők döntő többsége azzal, hogy elindít egy saját vállalkozást, munkahelyet teremt magának. Többségében alkalmazott volt valahol, de az állás nem volt számára elég jólfizetett, vagy szakmailag kihívó, esetleg látta a főnöke „hülyeségeit", amit ő bizony százszor jobban csinálna, és ezért akart saját vállalkozást. A probléma viszont abban rejlik, hogy ugyan az alkalmazotti létformához elég, ha valakinek megfelelő szakmai végzettsége és gyakorlata van, de a vállalkozói léthez olyan összetett ismertek szükségesek, amik egy „jó szakemberben" nem feltétlenül vannak meg.


Egy sikeres vállalkozáshoz ugyanis nem elég a szakmai ismeret, a cégvezetőnek olyan egyéb képességekkel és ismeretekkel is rendelkeznie kell, amik a menedzseri/jogi/vagy könyvelési tudás körébe tartoznak, legyen az például a legfontosabb adózási szabályok ismerete, vagy, hogy milyen tartalmi követelményei vannak egy vállalkozási/megbízási szerződésnek. Hosszan lehetne sorolni az ismerteket, amelyek segítik a vállalkozót abban, hogy önmaga ura lehessen és sikeresen irányítsa önálló vállalkozását anélkül, hogy mások - „jó ismerősök, akik már láttak olyanokat, akik hallottak szuper tippeket... stb" - véleményére legyen utalva.


Vannak azonban „kötelező segítői" minden vállalkozónak. Ilyenek a könyvelők is, DE mint tudjuk a könyvelők NEM a vállalkozás vezetői. Nem várhatjuk el tőlük, hogy helyettünk tervezzék meg a vállalkozás üzleti menetét, helyettünk vegyék észre a problémákat, helyettünk döntsenek (kizárólag és kivétel nélkül jól), és lehetőség szerint a megtermelt profitot adózatlanul („csak van valami kiskapu, hát azért tartok könyvelőt...") juttassák el hozzánk.


A könyvelő feladata, hogy az ügyféllel/vállalkozóval együttműködve lekövessék a cég működését, a számviteli jogszabályok szerinti könyvelési/mérlegkészítési/bevallási kötelezettségeknek eleget tegyen, és lehetőségei szerint a vállalkozót (akivel bizalmas kapcsolatot ápol) a felmerülő/kiszámítható (elsősorban számviteli és nem cégvezetési) problémákra figyelmeztesse.


Az alapvető konfliktus abból adódik, ha az ügyfél a könyvelőjétől a minimum havi 10-15 perces kapcsolattartást is „sajnálja" és a számlákat, bankszámlakivonatokat nem időben és rendezve (fajtánként csoportosítva és listázva) adja le. Gondolhatjuk úgy, hogy nem ez a mi dolgunk (hát miért fizetem én a könyvelőt, ha nem azért, hogy ezeket megcsinálja helyettem?!), viszont az igazság az, hogy ezzel a saját dolgunkat nehezítjük, hiszen a könyvelőnk napok/hetek múltán „jelentkezik" majd a bevallás előtti utolsó pillanatban (mert hiszen az csak természetes, hogy a vállalkozók többségének „egy rugóra" és az utolsó pillanatra hagyva jár az esze) a fizetendő adókkal (ami persze valami miatt mindig jóval több, mint amire számítunk). Ha listázva adnánk le a számlákat, akkor sokkal pontosabb képet kapnánk a cég forgalmáról és a fizetendő adókról, amit nem szükségszerűen kell késéssel vagy inkasszózva fizetni (és ezért sem feltétlenül a könyvelő a hibás).


A Céghmester számviteli szolgáltató üzletága többszáz vállalkozást könyvel. Cégünk üzleti irányelve, hogy ügyfeleink bizonylatait a hatályos jogszabályoknak, határidőknek megfelelően kezeljük és bevallásait elküldjük. Törekvésünk, hogy ügyfeleinket ebből adódóan semmiféle hátrány, kár ne érje. Minden ügyfelünkkel igyekszünk személyes és bizalmas viszonyt kiépíteni, aminek előfeltétele az együttműködés, a problémák átbeszélése, tanács kérése és lehetőség szerinti elfogadása. Cégünk előnye, hogy minden ügyfelünknek lehetősége van kérdéseivel akár más (jogi képviselő, könyvvizsgáló, adótanácsadó) kapcsolódó szakmát megkeresni és „egy helyen" válaszokat kapni.

 

Segítünk!
Információ, időpont egyeztetés:
06-20-949-2069
06-20-940-4475
06-20-442-8466
06-1-410-7997
(Tanácsadás, konzultáció minimális díja: 20.000 Ft+ÁFA)

 

KOCKERD kérdőív kitöltés


Cégalapítást, cégmódosítást követően szinte biztos, hogy a céget KOCKERD kérdőív kitöltésére kötelezi az Adóhatóság.


A fokozott adóhatósági felügyelet nem csak havi rendszerességű bevallási kötelezettséget, hanem jelentős havi plusz energia ráfordítást és költséget is jelent.  Tanulság: érdemes jól kitölteni a KOCKERD kérdőívet és inkább erre rászánni egyszeri 10.000-20.000 Ft-ot, mint rosszul kitölteni és utána egy éven át minden hónapban plusz energiát és költséget ráfordítani a bevallásra.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a KOCKERD kérdőív kitöltését kizárólag a könyvelőkre bízni könnyelmű felelőtlenség, ugyanis a KOCKERD kérdőív professzionális kitöltéséhez a számviteli adatokon túlmenően egyéb fontos szempontok figyelembe vétele és körültekintő értékelése is szükséges.

 KOCKERD kérdőív professzionális kitöltésében segít Önnek:

Kertész Mária 06-20-442-8466

Bréda Virág 06-20-924-0590

Ardai Attila 06-20-949-2069

 

 

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester cégügyekkel foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

www.ceghmester.hu

Ha szeretné tanulmányozni a Céghmester székhelyszolgáltatással foglalkozó weboldalát, kattintson ide:

www.szekhely.org

 

 

Céges autók költségelszámolása

 

A cégek egyik fontos munkaeszköze az autó, ezért a legtöbb cég rendelkezik céges használatú gépjárművel.

Ezek tulajdonlási szempontból alapvetően 3 csoportba oszthatók:

- a céges autók a cég tulajdonában vannak (ideértve a lízing- vagy hitelfinanszírozással vásárolt autókat is)

- a cég által használt autók a cég tulajdonosainak és/vagy vezető tisztségviselőinek tulajdonában vannak

- a cég által használt autók kívülálló, általában bérbeadó cég tulajdonában állnak

 

A cég tulajdonában álló gépjárműveket alapvetően 2 csoportra oszthatjuk:

- haszongépjármű

- személygépjármű

Céges haszongépjárművek esetén a dízel üzemanyag ÁFÁ-ja elszámolható, a javítási és egyéb működési költségek szintén elszámolhatók, autópálya díj és parkolási díj elszámolható (de ott nincs ÁFA). Haszongépjárműveket nem terheli cégautó adó fizetési kötelezettség.

A cég tulajdonában lévő személygépjárműveket cégautó adó fizetési kötelezettség terheli, de pont emiatt a fenti költségek elszámolhatók.

Javasoljuk a céges autók használóinak, hogy az üzemanyag vásárlás számlájára irassák rá az autók rendszámait, az Adóhivatal ellenőrzés esetén kifogásolhatja a hiányzó rendszámokat.

A cégtulajdonosok, vezető tisztségviselők, esetleg munkavállalók tulajdonában álló személygépjárművek céges használata esetén kiküldetési rendelvény és út-nyilvántartás alapján a cég a részükre havonta költségtérítést fizethet. Ehhez a költségelszámolási módhoz a http://www.nav.gov.hu/ oldalon találnak segítséget (fogyasztási normák, aktuális üzemanyag árak). Az út-nyilvántartás alapú költség elszámoláshoz nem kell benzinszámla.

Külső, bérbeadásra szakosodott cégtől bérelt autók elszámolása a bérleti szerződésben részletezett feltételek alapján történik. A professzionális és ügyfélbarát gépjármű bérbeadók a lehető legkedvezőbb konstrukciókat biztosítják ügyfeleiknek (majdnem) minden elszámolható, rendszerint ÁFÁ-s számlát adnak a teljes szolgáltatásról. 

Ugrás az oldal tetejére